Informácie o aktuálnych akciách, zbierkach …

Vyúčtovanie verejnej zbierky:

verejná-zbierka-záverečná-správa

Priloha-jeden
priloha-dva

Darujte nám 2% z dane a pomôžte nám aj naďalej pomáhať zvieratkám v núdzi! 🙂
Tlačivo na stiahnutie nájdete TU

Od 05.12.2016 do 05.12.2017 vykonávalo občianske združenie Tul/k/áčik verejnú zbierku. Prehľad vykonávania zbierky a hrubého výnosu je možné pozrieť si tu: Verejná zbierka

ĎAKUJEME!